รายละเอียดสินค้า
Product details

 • Home
 • รายละเอียดสินค้า

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช CSU คืออะไร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช CSU เป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมชสำเร็จรูปซึ่งใช้วัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น  นำมา เชื่อมสปอตหลอมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง  จึงทำให้ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีจุดเชื่อมและ ระยะห่างคงที่ มีความแข็งแรงและประหยัดเวลา สามารถควบคุมงบประมาณและคุณภาพของการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

เหตุผลที่วิศวกรเชื่อมั่นในตะแกรงเหล็กไวร์เมช CSU

 • ประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้ควบคุมคุณภาพงานได้ดียิ่งขึ้น
 • ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ระยะห่างของเส้นเหล็กคงที่ ไม่บิดงอ
 • ลดโอกาสเสี่ยงสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการตัดแล้วใช้ลวดผูกเหล็กโดยช่างที่ไม่ได้คุณภาพ
 • สามารถกำหนดขนาดความกว้างยาวของตะแกรงเหล็กได้อย่างแม่นยำ ลดต้นทุนจากการมีเศษเหล็กเหลือ ในการผูกเหล็ก

ประเภทและขนาดตะแกรงเหล็กไวร์เมช

 • ตะแกรงเหล็กไวร์เมชแบบม้วน
  ความกว้างไม่เกิน 4 เมตร
  ความยาว 25 – 50 เมตร
 • ตะแกรงเหล็กไวร์เมชแบบแผง
  ความกว้างไม่เกิน 3.5 เมตร
  ความยาว 5 – 12 เมตร
 • ขนาดลวดเหล็ก
  ขนาด 3-12 มิลลิเมตร
  แบ่งเป็นชนิดผิวกลมเรียบ
  และผิวข้ออ้อย

มาตรฐานอุตสาหกรรม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

 • มอก.747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
 • มอก.943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
 • มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

มอก.747-2531

มอก.943-2533

มอก.737-2549

Ø คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเหล็ก (mm)
@ คือ ระยะห่างระหว่างลวดเหล็ก (cm)